Bulutlar kelimesiz fikirlerdir

Bilim insanları bir bulutun 100 file tekabül eden ağırlığı nasıl havada tuttuğunu veya kapalı havalarda zihnimizin daha berrak olduğunu açıklayabilirler. Belki de sadece bir şair ve ressam bulutların anlaşılmaz etkileyiciliğini açıklayabilir.

1999 yılında, Pulitzer ödüllü şair Mark Strand ve sanatçı Wendy Mark, alışılmadık bir proje ile bir araya geldiler: geldiler: 89 Bulut. 89 dizeden müteşekkil bu şiir, bulutların insan zihninde, türümüzün başlangıcından beri şekillendirdiği düşünceleri irdelerken, nefes kesici resimlerle de zihnimize kazınıyor.

Şiir hem dokunaklı hem eğlenceli, hem gizemli hem açık, hem duygusal hem de şakacı anlatımlar arasında gidip geliyor. Bir çocuğun basit düşlerinden başlayıp, bir erişkinin endişeleri, aşkları, yitirilmişlikleri, nezakete hasretleri, kendini aşmak için verdiği sonsuz yarışı gibi meşgalelerini bulutlar üzerinden aktarıyor. Strand’ın bir nakış gibi titizlikle ördüğü dizeleri, güzel ve etkileyici metaforlarla insanın iç dünyasındaki hislerini açığa çıkarırken, yaşam dediğimiz varoluşun kısa bir evresini de anlatıyor.

Josef Albers’den sanat ilhamını alan Strand şunlar gibi büyüleyici dizeleri yazmıştır:

01. Bir bulut asla bir ayna değildir.
02. bulutlar hakkındaki kelimeler, bulutların kendisidir.
03. eğer bir kar tanesi buluta düşerse, bunu sadece bulut bilebilir.

Aptalca geliyor değil mi? Ama Gertrude Stein’ın dil ve anlamlar üzerine mektupları gibi, okudukça güzelleşip, anlamlanacak. Okumaya devam ediyoruz:

05. Sadece üçgen bir bulutu düşler
20. bulutlar kelimesiz fikirlerdir

Bazen alternatif mitoloji oluşturarak, eski kültürlerdeki anlatıları doğa ile yontuyor:

12. Bir papağan bulutta kaybolursa, gökkuşağına dönüşmüştür
13. bulutlar, görünmez kuşlarca şekillenmiştir

Bazen de, Strand’ın şık cümleleri aşka değiniyor:

13. Bulutlar, ufuklara aşıktır
18. bir bulut giderse, asla geri dönmez
35. her göl bir gün bulut olmayı düşler

Bazen dili dahice kullanabilir;

25. Sensiz bir bulut ahmağın tekidir

Bazen de yaşamı aktarabilir:

52. Bulut inançsız bir katedraldir
54. bir bulut, köşesiz evdir
55. bulutlar, söz emekçilerinin içinde çalıştığı edebiyattır.

Bazı dizeler de haylazca:

67. Bulutlar şemsiyenin altında ne halt yediğimizi göremezler
80. bir şair bulutlara bakarken, başka bir adam çalıları seyreyler.

89 Clouds yazıyla yahut piksellerle anlatamayacağımız kadar dolu, tekrar tekrar okunası bir çalışma…

Maria Popova
Çeviren: tabutmag