Klasik Dramatik Yapıdaki Temsil Problemi: A. Artaud’yu Derrida Üzerinden Okumak
Tiyatro

Klasik Dramatik Yapıdaki Temsil Problemi: A. Artaud’yu Derrida Üzerinden Okumak

Bu metin, felsefede metafizik geleneğe dayalı logosentrik yapısalcı yaklaşım karşısında, Derrida’nın yapı-sökümünün, sanat alanında merkeziyetçi ve temsilci yapının kırılmasındaki önemli isimlerden Artaud ile paralelliğine değinerek, felsefe ve sanat (teori ve...

Erkan Yücel Üzre

Liseyi yarıda bırakıp atılıyor tiyatro macerasına. 1944 doğumlu olduğuna göre ‘50’lerin sonları ya da ’60 olmalı tarih. Hem Ankara Deneme...

Sanat Ürkünçtür!

Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, Sirinks isimli güzel bir periye âşık olur. Syrinks tam ona sarılacağı...
ÜST