Daha önce Sabahattin Ali üzerine ilgi çekici bir araştırması “Ağır yazılar” arasında yer alan Cansu Fırıncı, bu kez Enver Gökçe için hazırlanan bir kitaba hazırladığı “40 kuşağına dair” yazısıyla koyuyor ağırlığını! Celil Denktaş’ın uzun ve titiz çalışması sonucu hazırlanan Enver Gökçe kitabının da, yakında Yordam’dan çıkmasını bekliyoruz: Konu 1940’lı yıllar olunca saf bir edebiyat hareketinden