Türk Edebiyatı

Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi. Şu anlaşılamayan, zapt edilemeyen lisanla o ses güya Ahmet Cemil’in babasının matemine, İkbal’in mezarına, Lamia’nın …

Melih Cevdet Anday – Aylaklar

“Aynı gece. Uyuyamadım. Ayla boyuna sayıkladı. Korkunç rüyalar görüyordu herhalde. Birileriyle kavga etti durdu. Ne dediğini iyice anlayamadım. Kulak kabarttım, belki bir ipucu bulurum diye …

Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

Aşk ki, bir insanın yalnız gönlüne değil aklına, düşüncesine, tikel istencine, kısacası bütün duyularına, tinsel güçlerine egemendir. Sürekli olarak kuşkular, kuruntular içinde bulunmaktan …

Nurettin Topçu – Var Olmak

O her şeyde ve herkestedir. Gizlenmek istediği zaman bizim benliğimize dolar. İçimizde rahatça yatarken bile ona bir şey yapamayız. Ona hükmedecek kuvvet, dünya varlıklarının hiçbirisinde …