İnsanlığımızın sonsuz korkularının ve zarafet, merhamet ve mucizelere olan değişmez özlemimizin görsel bir kaydı.

1552’de yazılan Augsburg’un Mucizevi İşaretler Kitabı adlı garip ve müsrifçe resimlendirilmiş bir kitap, o zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun bir parçası olan Augsburg’da ortaya çıktı. Detaylı ve geniş bir hayal gücünün ürünü olan çizimleriyle Ortaçağ Avrupa’sının “Tanrı” tarafından gönderilmiş işaretlere olan takıntısını defetmeye çalıştı -insanların duyguları ve mantığımızın ötesindeki olayları açıklamakta kullandığı sihirsel düşünmeye bir ahit. Bu olağandışı Romalı eser son zamanlarda yeniden keşfedildi ve ilk defa Mucizeler Kitabı adıyla basıldı -Taschen yayınlarının tipik gösterişliliğiyle hazırlanan bir kutuda, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç dilli bir cilt. Salvador Dali’nin Montaigne resimleri, garip ve muhteşem Codex Seraphinianus ve Gotham’ın hayali kıyametinin görsel tarihi arasında bir yerde olan kitap, insanların en sonsuz umut ve korkuları ve hepsinin üstünde, zarafet, merhamet ve mucizelere olan değişmez özlemimize bir mihrap.Kitabı özellikle dikkate değer kılan, çarpıcı bir şekilde güzel olduğu halde dinin sihirsel düşünmeye dayanışını gösteren canlı çizimleri. “Din” kelimesi Latincede “beraber bağlanmaktan” gelir ve sadece bir topluluk oluşturma değil aynı zamanda basit fikirlerle anlayamadığımız karmaşık meseleleri hikâyeleştirmeyle köprülemeyi de ifade edebilir – Carl Sagan’ın da ifade ettiği gibi.Eser aynı zamanda kulaktan dolma bilgilerin nasıl inancın yapıtaşlarını ve sonunda inancın kendisini yaydığını anlatır -mucize şahitliklerinin tarihi aynı zamanda medyanın da bir tarihidir, sonuçta “mucizeler” ilk başta normal mektuplarla aktarılırken, matbaanın icadıyla broşür ve afişlere, haberler konu olmaya başlamıştır.Hayranlık uyandırıcı Mucizeler Kitabı’nı görsel hazları ve kültürel tarihleriyle, Hans Christian Andersen’ın peri masallarını, infografiğin babası Fritz Kahn’ın hayatı ve mirası, Öklid’in aksiyomlarının Viktorya Çağı’na ait bir yeniden tasvirini ve sihrin görsel tarihini de içeren diğer Taschen başyapıtlarıyla tamamlayabilirsiniz.


Brain Pickings by Maria Popova
Çeviren: tabutmag