±Mais Menos±, 2005 yılında başlayan ve Portekizli görsel sanatçı Miguel Januario’nun (b.1981) yarattığı bir sanat projesidir.

Eserler, Roma’da bulunan Wunderkammern galerisinde sergilendi. Januario’nun bu çalışması, modern toplumlar üzerine eleştirel bir yansıma sunan ve karşıtlarında kavramsal olarak azalmış bir gerçekliğin klinik bir incelemesini gerçekleştiren mevcut sosyal, politik ve ekonomik duruma odaklanıyor: daha fazla / daha az, olumlu / olumsuz, siyah / beyaz.

±Mais Menos± reklamı ve/veya bayrağı altında, sanatçı medyanın çeşitliliğinden yararlanarak videodan heykel yapımına, resimden performans sanatına kadar çeşitli alanlarda varlığını sürdürmeye, etkisini göstermeye devam ediyor.


VIRAL


ACTIONS


QUOTACTIONS


PORTUCALE


ARMORY


BILLS


SACRED