abzlove8

Yukarıdan aşağıya: iyi, daha iyi, orta, zayıf / alt satır: 1 yıl.

Kenardaki değil, öbürü

Söyleyecekleriniz vardır (var mı?)

E-posta adresini paylaşmayacağız. * ile işaretlenmiş alanları boş bırakma yeter.